Statistika

Shqipfolësit në Finlandë sipas sipas statistikave

Këto informacione bazohen në Qendrën Statistikore të Finlandës (Tilastokeskus) dhe Zyrës së Integrimit (Maahanmuuttovirasto).

Statistikat nuk trregojnë realitetin e plotë për shqiptarët dhe kosovarët, të cilët jetojnë në Finlandë për shkak të mangësive statistikore. 

Personat të cilët nuk duken nëpër statistika si shqipfolës:

  • Nëse personi ka dy gjuhë (p.sh. shqipen dhe finlandishtën)
  • Nëse sipërmarrësi ka biznesin me dikë tjetër (në disa statistika nuk duken)
  • Nuk është deklaruar gjuha apo ndonjë informacion tjetër etj.

RRBSH-ja ka vlerësuar qe fuqia punëtore shqipfolëse është më e madhe dhe kemi mbi 1000 sipërmarrës shqipfolës dhe kosovarët në Finlandë.

Previous
Next
Click Here
Previous
Next
Previous
Next

 

Nëse dëshironi të shikoni veçmas statistikat, mund ta shkarkoni duke klikuar këtë buton