Shkollimet

Kursi i radhës për Kartelën e Sigurisë në punë do te mbahet të shtunën me daten 4.2.2023

Kursi i radhes për Kartelën e Sigurisë

Kursi për kartelen e sigursë në punë do te mbahet të shtunën me 4.2.2023 nga ora 9 deri në orën 17:00.

Vendi: PAM, Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18 A, Helsinki, kati 8.

Regjistrimi për Kurs të Sigurisë në Punë

Këtu mundeni të regjistroheni në Kursin për Sigurinë në Punë.

Pasi të kryeni regjistrimin online do të kontaktoheni nëpërmjet adresës së e-mailit ose telefonitë nga grupi punues i RRBSH-së për vazhdimin e procedures.

Për çdo paqartësi, mos ngurroni të na shkruani në rrbsh.fin@gmail.com ose na kontaktoni përmes telefonit 0404133759.