Restaurantet mund të hapen për konsumatorë me rregulla limituese nga sot, 19.4.2021.

Restaurantet mund të hapen për konsumatorë me rregulla limituese nga sot, 19.4.2021.

Rregullat limituese vlejnë për të gjithë Finlandën. Rregullat janë të përkohëshme dhe përfshijnë oraret, oraret për shitje alkoholi, numër të konsumatorëve dhe rregullat e lëvizjeve të konsumatorëve brenda hapësirave të restauranteve.

Aplikimet për kompensimet për mbylljet e restauranteve fillon më 12.5.2021

Restaurantet dhe sipërmarrjet e ngjashme të mbyllura sipas ligjit mund të aplikojnë per kompensim. Kompensimi i ri përfshin bizneset mikro dhe të vogla, të cilat kanë deri në 49 punëtorë.

Bizneset do aplikojnë për kompensim tek Thesari Shtetror (Valtiokonttori).
Ligji për biznese më të mëdha është në përpilim e sipër.

Lexoni më shumë nga këtu.