Informacion per aplikimin e mbeshtetjeve te shtetit

Aplikimi e mbeshtetjeve te shtetit per afaristet dhe bizneset te cilave ju eshte ndikuar ne shitje/qarkullim situata e pandemise eshte aktive. Per mbeshtetje mundeni te aplikoni deri me daten 23.6.2021

Per tu informuar me shume rreth kesaj qeshtje dhe gjerave tjera, sherbehuni duke klikuar materialin (linkun) me poshte:

Lisää tietoa kustannustuesta
Me shume informacion per mbeshtetjen e kostos