Kryesia dhe Bordi

Anëtarët e kryesisë

Omer Nura

Kryetar

Rrustem Ademaj

Nënkryetar

Ibadete Nura- Berisha

Arkatare

Egëzona Kllokoqi- Bublaku

Sekretare

Anëtarët e bordit

Hashim Qoqaj

Anëtar i Bordit

Hashim Qoqaj

Anëtar i Bordit

Dritan Mullaj

Anëtar i Bordit

Dritan Mullaj

Anëtar i Bordit

Visar Prekadini

Anëtar i Bordit