Dosja e mbledhjeve

Në këtë faqe ju i gjeni raportet e mbledhjeve të Bordit. Raportimi ka filluar nga viti 2023 për të qenë sa më transparent puna e Bordit për anëtarët.