Anëtarësimi

Si bëhet anëtarësimi?

Anëtarësimi në RRBSH dega në Finlandë për vitin 2020 është 100 €. Procesi i regjistrimit është shumë i lehtë, më poshtë kemi përshkruar disa opsione.

  1. Ju mund ti dërgoni të dhënat e ndërmarrjes tuaj në postën elektronike rrbsh.fin@gmail.com apo në formularin anash dhe ne do ju kontaktojmë (mjafton të dërgoni emrin e ndërmarrjes dhe numrin e telefonit).
  2. Do ju dergohet faktura për anëtarësimin 
  3. Na telefononi në 040 154 9294 dhe ne ju japim udhëzimet konkrete.

Përparësitë e anëtarësimit në Rrjet

Për momentin rrjeti ka rreth 80 anëtarë. Me përfundimin e planprogramit për vitet 2017/18, RRBSH do lansoj edhe disa shërbime për afaristët e tanishëm si dhe ata të cilët dëshirojnë të hapin një biznes të ri.

Pjesë e planit të RRBSH-së është edhe bashkëpunimi me bizneset shqiptare në shtetet tjera përmes rrjeteve tjera që kanë shtrirje në tërë botën.

Formulari për anëtarësim