Categories
Shkollimet

Kursi i radhës për Kartelën e Sigurisë në punë do te mbahet të shtunën me daten 10.6.2023

Kursi i radhes për Kartelën e Sigurisë Kursi për kartelen e sigursë në punë do te mbahet të shtunen me 10.6.2023 nga ora 9 deri në orën 17:00. Vendi: PAM ose online nese numri i pjesemarresve mbetet i vogel